ஈகை / Donate

நேரிடையாக நன்கொடை அளிக்க

ACCOUNT NAME – INGERSOL SELVARAJ, ACCOUNT NUMBER – 602701518901, IFSC CODE – ICIC0001912, MICR CODE – 609229005, BANK – ICICI BANK LTD, BRANCH – MAYILADUTHURAI MAHADHANA ATRT, BRANCH CODE – 001912, CITY – MAYURAM (MAYILADUTHURAI), DISTRICT – NAGAPATTINAM, STATE – TAMIL NADU, ADDRESS – ICICI BANK LTD, RMS ARCADE, NEW NO. 54, MAHADHANA STREET, MAYILADUTHURAI 609001, TAMIL NADU